C C C C A+ A A- X

Обявление относно наличието на една щатна бройка за длъжността „съдия по вписванията”

Дата на публикуване 19 юни 2020 Последна редакция 19 юни 2020 Обяви и конкурси Отпечатай

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

            РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ на основание писмо изх. № 11-00-759/20/10.06.2020 г. на Министъра на Правосъдието ОБЯВЯВА наличието на една щатна бройка за длъжността „съдия по вписванията”, която може да бъде заета при условията на чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (КТ).

            Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

            Необходимите документи за кандидатстване са: заявление, автобиография, медицинско свидетелство, документ за психично здраве,   документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж, декларация относно обстоятелствата посочени в чл. 162 от ЗСВ, нотариално заверени копия от диплома за висше образование по специалността „Право” и от удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

            Документите се подават в 7-дневен срок от публикуване на обявата.

            Място за подаване на документите: гр. Русе, Съдебна палата, ул. „Александровска” № 57, ет. I, стая № 27, служба „Регистратура”, от 9.30 ч. до 11.30 ч. и от 15.00 ч. до 16.30 ч.

            След изтичане на срока документите на всички кандидати се изпращат в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията в местния печат, за осъществяване на подбор на кандидатите.

            Обявата е публикувана във вестник „Бряг“, бр. 71, 19-21 юни 2020 г.

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация