C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

            На основание чл. 3, ал.5, т.1, б.”о” от ЗДДС, считано от 26.04.2013 г. при внасяне на дължими държавни такси за услуги, извършвани от държавните съдебни изпълнители в СИС при Районен съд - Русе, се дължи ДДС. Следва да начислявате и внасяте ДДС в размер на 20 % върху стойността на таксата за определената услуга съгласно раздел ІІ от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, обн. ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г. изм. и доп., бр. 24 от 12.03.2013 г.

       Забележка: Не се дължи и не следва да се начислява ДДС върху всички останали такси, събирани по граждански и наказателни дела.

 

            В изпълнение на разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, считано от 03.06.2013 г. в Районен съд - Русе се извършват картови плащания за държавни такси по граждански, наказателни и изпълнителни дела, наложени със съдебни актове глоби, депозити за вещи лица, гаранции и суми по изпълнителни дела по разкритите - транзитна и набирателна сметка, чрез ПОС терминали. За плащанията чрез упоменатите устройства, гражданите не дължат такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси.

            Инсталираните в Районен съд - Русе ПОС терминали се намират в:

  • „Съдебно деловодство”- централно фоайе
  • Бюро „Съдимост” - ст. 30
  • „Съдебно-изпълнителна служба” - ст. 7

находящи се на първи етаж от сградата на съда, като плащания се приемат чрез следните кредитни и дебитни банкови карти:

            - национални дебитни карти Visa Electron, V PAY и Maestro;

            - национални кредитни карти Eurocard/MasterCard(ЕС/МС) и Visa.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация